Geosigma tar saneringen av Enköpingstvätten vidare

Området vid Enköpingstvätten är idag det högst prioriterade saneringsprojektet i Uppsala län, mycket för att det idag påverkar Enköpings huvudvattentäkt.  Nu påbörjas åtgärdsförberedande undersökningar av området med hjälp av Geosigma. 

Mellan 1962 och 2007 användes Enköpingstvätten flitigt av privatpersoner och företag som var i behov av kemtvätt. Men verksamheten orsakade stora föroreningar, som upptäcktes 2005 när de klorerade lösningsmedlen PCE och TCE började analyseras i kommunala vattentäkter utifrån ett EU-direktiv. Stora mängder av bland annat kemtvättmedlet tetrakloreten förekommer både i jordlager och i grundvattnet.

Geosigma har nu fått förtroendet att utföra undersökningarna inför en termisk in-situ sanering av förorenade massor. Att arbetet kan påbörjas glädjer Nils Rahm, ansvarig på Geosigma.

– Det är kul att det här jobbet kommer framåt på riktigt nu, det har varit ett uppdrag som jag varit engagerad i på olika sätt i snart tio år, säger Nils Rahm.

Föroreningen har orsakat två föroreningsplymer i grundvattnet. En plym sträcker sig drygt en kilometer i riktning mot vattentäkten i Enköpingsåsen, en annan längre plym går runt ett berg och in i åsen.

Berget har inte förorenats i någon betydande omfattning, sannolikt beroende på den unika jordlagerföljden i källområdet. Skyddspumpning har utförts i tio år, vilket lett till att spridningen reducerats. I vissa mätpunkter syntes emellertid ingen reducering i halterna förrän efter tre års pumpning.

Geosigmas undersökningar syftar till att avgränsa källområdet i detalj och kartlägga plymerna. Hydraultester ska också utföras för att bedöma haltreduktionen i plymen efter utförda åtgärder.

Uppdraget omfattar runt 150 nya borrhål med Rotosonic och hammarborrning, geotekniska undersökningar och fortsatt skyddspumpning.

Enköpingstvätten Geosigma

Mellan 1962 och 2007 användes Enköpingstvätten flitigt av privatpersoner och företag som var i behov av kemtvätt. Men verksamheten orsakade stora föroreningar.