Geosigma utvecklas och breddar sitt erbjudande

Geosigma inleder en ny fas med breddat tjänsteutbud och ny visuell identitet. Fredagen den 3 februari samlades alla anställda i koncernen för att fira 2016 års framsteg och titta framåt.

– Under 2016 har vi fått många intressanta uppdrag från befintliga kunder samtidigt som vi erhållit förtroendet hos nya. Detta i kombination med fortsatt hög trivsel hos våra medarbetare skapade förutsättningar för ökad beläggning och en väsentlig lönsamhetsförbättring jämfört med 2015. Att vi firar framstegen och gör vår utveckling tydlig för alla är viktigt, säger Per Aspemar, VD för Geosigma.

Under fjolåret beslutades om en ny strategi som bland annat innebär en breddning av tjänster och mer samarbete i marknadsföring och anbud mellan dotterbolagen.– Våra kunder efterfrågar fler tjänster av oss. Vi tog ett beslut att också satsa på anläggningskonstruktion, vilket sedan gick i rekordfart hos KE gruppen – våra experter inom konstruktion. Anläggningskonstruktion är ett nytt tjänsteområde som passar väl in med våra övriga; byggnadskonstruktion, geoteknik, berg, vatten, miljö, mätsystem och projektledning. Under 2016 har vi även arbetat med att stärka befintliga tjänsteområden och jag gläds särskilt över de rekryteringar vi gjort inom geoteknik i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi är redan ledande inom förorenade områden, grundvatten och berg men vi vill välkomna fler medarbetare och stärka oss ytterligare även här, menar Per Aspemar.

Geosigma lanserar nu en ny visuell identitet och kommer på olika sätt att arbeta mer aktivt med varumärket. Satsningen på kommunikation innebär också nya typer av medarbetare.

– Geosigma är ett känt varumärke men vi vill utveckla hur vi kommunicerar våra värderingar, varför du ska anlita oss, varför du ska arbeta här och vilka intressanta uppdrag vi har. Nu ändrar vi på det. Vi har just anställt en kommunikationsansvarig och en ny webbplats har precis lanserats, säger Per Aspemar.