Lunchseminarium om ny lag­stiftning som rör dammar

Under 2014 kom en ny förordning om dammsäkerhet som innebär att den som är skyldig att underhålla en damm ska känna till om och hur dammen behöver konsekvensutredas och säkerhetsklassas, samt vilka rutiner och vilken dokumentation som krävs.

I dagsläget finns även ett lagförslag som, om det antas, bland annat skulle innebära att alla dammar med tillstånd utfärdade innan Miljöbalken trädde ikraft (1 januari 1999) måste ny/ompröva sina tillstånd.

Vet du vad som gäller för dig? På vilket sätt berörs du av detta?

Kom och lyssna till Daniel Melin från Länsstyrelsen i Uppsala som berättar om dammsäkerhetsförordningen och förslaget om nyprövningen.

Geosigmas konsulter presenterar pågående projekt som berör ämnet och visar på problem som kan uppstå och hur dessa kan lösas.

Seminariet ska ge dig information om lagstiftningen och vad det innebär för dig som är skyldig att underhålla en damm.

Program:

11:30 – 12:00 Geosigma bjuder på lunch

12:00 – 12:30 Dammsäkerhetsförordningen –Krav och skyldigheter (Länsstyrelsen)

12:30 – 13:00 Lagförslag om ny/omprövning av dammar– Hur ser förslaget ut? Vad innebär det för dammägaren om det genomförs? (Länsstyrelsen)

13:00 – 13:30 Exempel på pågående projekt (Geosigma)

13:30 – 14:00 Öppen diskussion, frågor och påtår

Tid och plats:

Tisdagen den 1 december kl. 11:30-14:00 på Geosigmas kontor, Vattholmavägen 8 i Uppsala.

Anmälan:

Senast 19 november till info@geosigma.se eller 010-482 88 08. Ange specialkost i anmälan.

Varmt välkomna önskar vi på Geosigma!