Seminarium om spårämnes­teknik – läckageutredningar

På många platser innebär tillskottsvatten i spillvattennätet ett stort problem. Källor för tillskottsvattnet kan t.ex. vara inläckage av grundvatten via otäta fogar eller sprickor, överläckage från otäta dagvattenledningar eller felkopplingar.

Geosigma har utvecklat och använder spårämnesmetoder för att snabbt och effektivt lokalisera och storleksbestämma tillskottsvatten i spillvattennätet. Med metoderna kan man snabbt ringa in problemområden där sedan fortsatta åtgärder kan koncentreras.

En stor fördel med Geosigmas spårämnesmetoder är att man snabbt kan få både läge och storlek på inläckage av tillskottsvatten. Man kan också med dessa metoder utesluta områden och därigenom optimera renoveringsåtgärder. Metoderna kan genomföras utan att den normala driften av spillvattennätet störs och långa sträckor kan mätas på kort tid vilket ger en låg kostnad per meter undersökt ledning.

Kom och lyssna till Geosigmas expert inom spårämnesteknik, Peter Andersson, samt ett par av våra medarbetare som presenterar exempel på genomförda läckageutredningar.

Program:

11:30 – 12:15 Geosigma bjuder på lunch

12:15 – 13:00 Spårämnesteknik – Geosigma presenterar möjligheterna med tekniken

13:00 – 13:30 Exempel på genomförda utredningar (Geosigma)

13:30 – 14:00 Öppen diskussion, frågor och kaffe

Tid och plats:

26 april kl. 11:30-14:00 på Geosigmas kontor, Norra Liden 2B i Göteborg.

Anmälan:

Senast 18 april till ulrica.oxenberger@geosigma.se eller 010-482 88 08. Ange önskan om eventuell specialkost i anmälan.

Har Du frågor om seminariet eller är intresserad av våra tjänster inom detta område så kontakta vår kontorschef i Göteborg, katarina.l.parkkonen@geosigma.se, tel 010-482 88 46.

Varmt välkomna önskar vi på Geosigma!