Geosigmas geotekniker till Bergholmsbacken

På uppdrag av Exploateringskontoret står Geosigma nu för den geotekniska undersökningen i Bergholmsbacken.

Den geotekniska undersökningen ska huvudsakligen belysa rådande förhållanden och vara underlag för planering och projektering av VA-ledningar.

Planprogram för Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck
Programmet omfattar upp till 3 500 bostäder, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. Programmet ger förutsättningar för att i detaljplanarbetet utveckla goda miljöer för bostäder, förskolor, rekreation och service med mera, samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Visionsbild för hur Bergholmsparken ska utvecklas (White Arkitekter och Tovatt). Geosigma står för den geotekniska undersökningen.