Geoteknisk utredning för Lidingö stad

Geosigma står nu för det geotekniska undersökningsarbetet inför en stor utbyggnad av Lidingöcentrum.

Lidingö stad valde Geosigma när de sökte konsultstöd för en geoteknisk utredning av tre intilliggande markområden i Lidingö centrum. Utredningen ska ge svar på vilka de geotekniska förutsättningarna är för att bygga ett underjordiskt parkeringsgarage med två till tre våningar under mark samt fyra till fem byggnadsvåningar ovan mark, för lokaler och bostäder. Ett befintligt kvarter ska också förtätas med radhus på gård och flerbostadshus längs med Odenvägen.

Läs mer om projektet på kommunens webbsida. 

geoteknik Geosigma