Gustav förstärker berg och geoteknik

Låt oss presentera Gustav Sahlin, ny inom Berg & Geoteknik i Stockholm. Gustav är 29 år och kommer senast från COWI där han också arbetat med geoteknik och bergteknik. Gustav har en utbildning från Bergsskolan i Filipstad.

Geosigmas geotekniker

Gustav Sahlin, längst till vänster i bild, har anslutit till våra geotekniker i Stockholm.