Hydrogeologen Viktor till Uppsala

Ny vid vårt Uppsalakontor är Viktor Plevrakis, hydrolog och hydrogeolog. 

Närmast kommer Viktor från SGU där han arbetat med utbyggnad av grundvattennät.

Viktor har också erfarenheter av ett flertal olika hydrogeologiska och hydrologiska områden och har bland annat varit teknikansvarig för avvattning i infrastrukturprojekt av varierande storlek och i olika skeden. Han har också flera års erfarenhet av att programmera och installera mätutrustning för att mäta flöden i öppna system, som bäckar, älvar och kanaler.

Välkommen Viktor!

Viktor Plevrakis, ny på Geosigma i Uppsala

Viktor Plevrakis, ny på Geosigma i Uppsala