Jacob till miljögruppen i Stockholm

Jacob Areskog ansluter till vår miljögrupp i Stockholm.

Jacob kommer närmast från Golder i Stockholm och har jobbat brett med frågeställningar i olika skeden främst kopplade till förorenade områden. I grunden är Jacob utbildad miljövetare från Sveriges Lantbruksuniversitet med fokus på mark- och vattensystemet, miljökemi och limnologi.

Välkommen Jacob!

Jacob Areskog, Geosigma.

Jacob Areskog, Geosigma.