Jekaterina representerar Sverige i ITA Young members

ITA –  International Tunnelling and Underground Space Association – har en egen organisationsdel för yngre medlemmar; ITA Young Members (ITAym).  Geosigmas Jekaterina Jonsson har nu valts in i ITAym:s styrelse som representant för Sverige.

1974 grundades ITA –  International Tunnelling and Underground Space Association, vars syfte är att främja användningen av ytan under marken till förmån för allmänheten,miljö och hållbar utveckling. ITA arbetar också för att att främja framsteg inom planering, projektering, byggande, underhåll och säkerhet i tunnlar och underjordiska utrymmen.

ITA vill bland annat arbeta för utvecklade samarbeten inom branschen. För närvarande samlar ITA 64 medlemsländer och 310 företag/enskilda partner. ITA Young Members (ITAym) har nu valt in Jekaterina Jonsson från Geosigma i sin styrelse som representant för Sverige, vilket gläder såväl oss på Geosigma som branschorganet Svenska Bergteknikföreningens motsvarande organisation, BYM (Berggruppen för yngre medlemmar).

Svenska Bergteknikföreningens Rebecka Karlsson gillar beslutet:
– BYM är glada och stolta över att kunna meddela att det under det senaste ITA Young members-mötet röstades fram en svensk representant till ITA Young members styrelse. Detta har varit ett av BYM:s långsiktiga mål. Stort grattis Jekaterina! Vi ser fram emot att genom detta kunna göra Sverige än mer synligt internationellt inom berg- och tunnelbranschen.

Jekaterina Jonsson, nyligen framröstad som svensk representant till ITA Young members styrelse.