KE gruppen anlitas för kvarteret Organellen

Geosigmas konstruktörer är omtyckta i branschen. KE gruppen engageras som huvudkonstruktör till det kommande bygget av kvarteret Organellen i Hagastaden.

I Norra stationsområdet planeras för bygget av 3000 nya bostäder, planen inkluderar också lokaler med totalt cirka 12000 arbetsplatser.

Kvarteret Organellen är idag obebyggt och ligger i den nya stadsdelen Hagastaden. KE Gruppen har fått i uppdrag av Besqab att projektera grundläggning och stomkomplettering, samt agera huvudkonstruktör. Projekteringen i sin helhet beräknas vara klar till årsskiftet.

Byggnadskomplexet består av 4 torn i varje hörn om 12 till 14 våningar, sammanlänkade med lägre byggnader med en gemensam innergård.

Totalt ska ungefär 200 lägenheter byggas för att senare säljas både som bostadsrätter och äganderätter.

Det intilliggande grannprojektet, Lysomen, projekteras av Geosigmas konstruktörer på TH konsult.

Bilder: Lindberg Stenberg Arkitekter