KE gruppen välkomnar Per och Magnus

Förra året utvecklades Geosigma Konstruktion kraftigt. Personalstyrkan inom KE gruppen ökade med 8 personer samtidigt som Geosigma Konstruktion nådde närmare 50 anställda. KE gruppen har nu glädjen att presentera ytterligare två medarbetare. Det är Per Hummel och Magnus Lundström, med vardera 30 års erfarenhet som konstruktörer, som tagit plats på kontoret.

KE gruppen har tillsammans med TH Konsult haft en mycket gynnsam utveckling och ett händelserikt år. Utöver att företagen gemensamt blev Geosigma Konstruktion har de individuellt utökat sina personalstyrkor under det gångna året. Nu är det dags igen. KE gruppen får ytterligare två resurser med spetskompetens inom området. Det är erfarna Per Hummel och Magnus Lundström som går från WSP till Geosigma. Det gör att Geosigma Konstruktion nu har möjligheten att ta sig an flera uppdrag och samtidigt bredda sina konsulttjänster.

Magnus har arbetat som gruppchef inom byggnadskonstruktion de senaste 15 åren, en roll han även tar hos KE gruppen. Han har stor erfarenhet som uppdragsledare för ny- och ombyggnadsprojekt i både stora och mindre uppdrag med allt från kontor och kommersiella fastigheter till bostäder och offentliga byggnader. Han jobbar ofta med uppdrag i tidiga stadier men även med uppdrag i byggprocessens samtliga skeden.

Per har arbetat som uppdragsledare de senaste 18 åren. Han har arbetat med komplexa ny- och ombyggnadsprojekt i varierande utsträckning med allt från kontor och kommersiella byggnader till  infrastrukturprojekt. Per besitter stor erfarenhet inom ombyggnationer och blir ett välkommet tillskott till KE gruppens  uppdragsledare.

Läs mer på KE gruppens webbplats >>

Magnus Lundström, ny på KE-gruppen ny hos Geosigma Konstruktion.

Magnus Lundström, ny på KE-gruppen inom Geosigma Konstruktion.

 

Per Hummel - också ny på KE-gruppen.

Per Hummel – också ny på KE-gruppen.