Krister på plats i Göteborg

Nu ansluter Krister Honkonen till oss på Geosigma. Glada miner, inte minst på vårt kontor i Göteborg, där en av Sveriges mest namnkunniga inom markmiljöfrågor nu tar plats.

Nu hälsar vi Krister Honkonen välkommen till Geosigma. Krister har arbetat med markmiljöfrågor sedan 1997 och en av landets mest erfarna inom förorenade områden. Krister har också på senare tid haft ett stort fokus på miljöinventering av byggnader. En del känner honom som en av personerna bakom nätverket Renare Mark.

Välkommen ombord Krister!

Krister Honkonen, Geosigma

Krister Honkonen, nu på plats hos Geosigma.