Landskapsarkitekten Teresia till Geosigma

Vi tar nu nästa steg för att etablera oss inom området landskapsarkitektur. På Geosigma börjar nu landskapsarkitekten Teresia Propst. 

Teresia har läst landskapsarkitektprogrammet på SLU Ultuna och tog examen 2017. Hon har tidigare arbetat för Järfälla kommun på bygg- och miljöförvaltningen, både i rollen som landskapsarkitekt och projektledare.

Teresia kommer att ingå i det relativt nya tjänsteområdet landskapsarkitektur på Geosigma, där jhon främst kommer att arbeta med gestaltning och projektering av utemiljöer.

Teresia Propst börjar som ny landskapsarkitekt på Geosigma.

Teresia Propst börjar som ny landskapsarkitekt på Geosigma.