Linda är vår nya miljövetare i Göteborg

Nu välkomnar vi miljövetaren Linda Norblad till vårt kontor i Göteborg.

Linda har erfarenhet från många arbetsområden, bland annat inom pedagogik, kommunikation och projektledning. Just nu är Linda i slutfasen av sin utbildning i miljöriskanalys. Hon kommer inledningsvis att fokusera på dagvattenutredningar och förorenad mark. Miljökonsekvensbeskrivningar är också något som Linda vill arbeta mer med.

Välkommen Linda!