Lino - ny miljökonsult i Stockholm

Ny vid Geosigmas kontor på Sankt Eriksgatan är Lino Nilsson, som ansluter till gruppen Miljö och vatten i Stockholm. 

Lino kommer till oss från Luleå tekniska universitet där han precis disputerat efter fem års forskarstudier.

Lino har forskat i tillämpad geokemi med fokus på kväveproblematiken i två svenska gruvor (LKAB Kiruna och Boliden Aitik). Han har tidigare studerat miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet.

Välkommen Lino!

Lino Nilsson, Geosigma.

Lino Nilsson, Geosigma.