Liselotte till miljögruppen i Stockholm

Vår miljögrupp i Stockholm blir större. Nu välkomnar vi Liselotte Neumann till Geosigma.

Liselotte Neumann ansluter nu till miljögruppen med bas på vårt kontor på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Liselotte har en kandidatexamen i biologi från Linköpings universitet, där hon fördjupat sig i ekologi. Hon har också arbetat mycket med vatteninriktade frågeställningar.

Välkommen Liselotte!

Liselotte börjar i vår miljögrupp i Stockholm.