Martin - ny geolog på Geosigma i Göteborg

Ny på vårt Göteborgskontor är Martin Thor, nyutexaminerad geolog på mastersnivå från Geovetarcentrum vid Göteborgs Universitet.

Martin har under sin utbildning fokuserat på berggrundsgeologi och geokemi. Han kommer inledningsvis att arbeta mycket med tunnelinventeringar.

Vi hälsar Martin varmt välkommen till Geosigma och Göteborgskontoret!

Martin Thor Geosigma Göteborg

Martin Thor, ny geolog på Geosigma i Göteborg.