Martin ny miljökonsult i Göteborg

Nu välkomnar vi Martin Skär ombord. Martin blir miljökonsult med fokus på förorenad mark.

Martin har en tid varit timanställd hos oss men tar nu steget in som miljökonsult på heltid. Hans huvudfokus blir förorenad mark, men Martin har redan varit involverad i både berg- och vattenrelaterade uppdrag.

Välkommen Martin!

Martin Skär, miljökonsult på Geosigma.

Martin Skär, miljökonsult på Geosigma.