Mats Haglund är vår nya landskapsarkitekt

Nu får våra landskapsarkitekter förstärkning. Vi välkomnar Mats Haglund till vår grupp inom landskapsarkitektur.

Mats Haglund har på senare år främst jobbat med kommunal planering i Kalmar och Nacka,  men har också stor erfarenhet från konsultrollen.

Mats har en bred kompetens inom landskapsarkitekturområdet och av stadsbyggnad i både plan- och genomförandeskedena. I Kalmar ansvarade Mats för stadsförnyelsen av  stadskärnan, ett arbete som 2004 fick Siena-priset för renoveringen av Stortorget. I Nacka ansvarade han för utvecklingen av Nacka stad 2015 och har  där varit ansvarig för stadsrummets karaktär, funktion och gestaltning i en mängd olika projekt.

Mats Haglund, landskapsarkitekt på Geosigma.

Mats Haglund, landskapsarkitekt på Geosigma.

– Jag värdesätter ett bra teamarbete och det sociala utbytet är viktigt för mig. Jag ser fram emot komma till en mindre grupp i en hanterlig organisation, säger Mats Haglund.

Välkommen Mats!