Mer fältgeoteknik i Göteborgsregionen

Nu tar vi ett stort steg framåt i arbetet med att utveckla våra tjänster inom fältgeoteknik i västra Sverige. I november kommer en ny borrvagn till oss i Göteborg och flera nya geotekniker är på ingång.

På Geosigma har geoteknik länge varit ett välutvecklat tjänsteområde. Vi erbjuder många olika typer av geotekniska undersökningar och utredningar, vi har hög fältgeoteknisk kompetens och arbetar med egen borr och borrpersonal. Verksamhetsgrenen har hittills haft sin geografiska bas i Stockholm, men nu breddar vi arbetsfältet till att även innefatta Göteborgsregionen. Vår grupp i Göteborg tar in ny personal och en ny borrvagn.

Anders Högström, regionchef i Göteborg, gläds åt utvecklingen.

– Vi har gjort bra rekryteringar och ligger i startgroparna för att dra igång fältgeoteknikverksamheten här i Göteborg med omnejd, säger Anders. Vi kommer att kunna ta uppdrag i hela regionen och våra tjänster är efterfrågade. Vi kommer att ha senior kompetens inom fältgeoteknik på plats redan om någon månad. Och vi ser stora fördelar med att arbeta med egen borrvagn, det gör oss effektivare och mer flexibla.

Klart är redan att erfarne fältgeoteknikern Martin Ilmestrand ansluter till oss innan årsskiftet.

– Martin har ett väldigt gott renommé och blir en viktig kugge i satsningen på fältgeoteknik. Vi ser fram emot att kunna använda borrvagnen inom såväl geotekniska som miljö- och hydrogeologiska uppdrag, menar Anders.

Geosigma satsar på fältgeoteknik i Göteborg

Geosigma satsar på fältgeoteknik i Göteborg. Här vår borrvagn med bas i Stockholm.