Mer mätutrustning till SKB

Geosigma har tidigare tillverkat utrustning åt SKB som används för att ta kemiska prover i borrhål. Nu kompletterar SKB den tidigare inköpta kemisonden med köp av mät- och provtagningsutrustning för automatiserad datainsamling.

Geosigmas utvecklingsverkstad bygger bland annat utrustningar för olika mätapplikationer. Materialet i utrustningarna anpassas efter den miljö där de ska användas och de övriga krav som ställs. När det gäller utrustningar för vattenkemiska provtagningar och mätningar är det viktigt att materialen i utrustningarna inte påverkar mätresultaten.

– Att ta fram den här typen av utrustning ställer extremt höga krav på material och utformning, säger Tomas Svensson, chef för teknik och innovation på Geosigma. SKB bad oss initialt att utreda om det är möjligt att tillverka kompletta utrustningar i titan för vattenkemiska undersökningar i borrhål. Det gick bra. Allt tillverkas i titan och PEEK-plast för att inte riskera att materialen påverkar vattenkemin. Utrustningen tål också ett mycket högt tryck för användning djupt under mark.

SKB beställer nu en komplett mät- och provtagningsutrustning av Geosigma.