Mer termisk sanering för Geosigma

Häromveckan blev den termiska saneringen av en kemtvätt på Gotland godkänd. Det här var den första termiska saneringen i Sverige och ett uppdrag där Geosigma kom med idén, projekterade och agerade beställarstöd. Nu kommer fler uppdrag där tekniken används. 

Vid kemtvätten Reno i Visby på Gotland har perkloretylen (PCE) inom ett 645 kvm stort område sanerats ner till nio meters djup. Tekniken kallas ERH (Electrical Resistance Heating) och värmer upp marken till mer än 100 °C. PCE förångas vid ungefär 88 °C och kan samlas upp vid markytan med ett vakuumsystem där luften renas med kolfilter.

Läs mer om termisk sanering vid Reno på Gotland här. 

Ytterligare en termisk saneringen utförs nu på Kvarnholmen. Det var där allt kemtvättmedel lastades ur båtar och förvarades i cisterner förr. Geosigma går in som stöd till beställaren även i detta arbete.

I höst påbörjas ytterligare en termisk sanering i Uppsala i ett område där Geosigma tidigare arbetat mycket med provtagning. Även här kommer Geosigma att få en tongivande roll i ett intressant projekt.