Välkommen Natalia - ny i berggruppen!

Ny i vår berggrupp är Natalia Isaksen, civilingenjör i energi, klimat och miljö med inriktning geologi från Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Nu får vår berggrupp förstärkning från nordligare breddgrader. Natalia Isaksen, civilingenjör i energi, klimat och miljö från Norges Arktiske Universitet i Tromsø ansluter till vår berggrupp och flyttar in på kontoret i Stockholm.

Välkommen Natalia!

Natalia Isaksen, Geosigma.

Natalia Isaksen, ny på Geosigma. Välkommen!