Niklas är vår nya fälttekniker

Nu välkomnar vi Niklas Uppström till Geosigma. Niklas ansluter till vår teknik- och innovationsgrupp där han kommer att jobba som tekniker med tonvikt på fält.

Niklas är en mix av lantmätare, miljö- och vattenspecialist och anläggningsdykare. Han kommer till oss från PEAB där han arbetat både som anläggningsdykare och mätningstekniker.

Välkommen Niklas!

Niklas Uppström, Geosigma.

Niklas Uppström, Geosigma.