Nina Khani till Geosigma i Göteborg

Nu välkomnar vi Nina Khani till Geosigmas kontor i Göteborg. Nina kommer att arbeta mycket med förorenad mark, berg och byggnadsinventering.

Nina har läst en master i geologi i Iran där hon också har arbetat som geolog.

Välkommen Nina!

Nina Khani, Geosigma.

Nina Khani, ny på Geosigma i Göteborg.