Ny kompetens till vattengruppen Uppsala

Vattengruppen i Uppsala förstärktes nyligen med Marcus Heinke som har tio års erfarenhet som konsult, bland annat från grundvattenpåverkan vid exploatering och stora infrastrukturprojekt, många gånger som underlag till tillståndsansökan. 

Marcus har omfattande erfarenhet av grundvattenmodellering, men även av utredningar och riskbedömning av föroreningsspridning i grundvatten samt hydrogeologiska fältundersökningar.

Marcus har tidigare arbetat på Ramböll.

Marcus Heinke, Geosigma

Marcus Heinke, ny på Geosigma i Uppsala.