Välkommen till KE gruppen, Ezdin!

Vi säger välkommen till Ezdin Duran, konstruktör – ny hos KE gruppen.

Ny på KE gruppen är Ezdin Duran, med tidigare erfarenhet från Knut Jönson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB och Integra Engineering AB. Ezdin är utbildad vid KTH med inriktningen Hus- och anläggningsteknik med fokus på konstruktionskurserna.

Ezdin Duran, ny på KE gruppen

Ezdin Duran, ny på KE gruppen.