Ny utrustning för håltagning i betong

I och med omvandlingen av industriområden till attraktiva bostadsområden finns ofta behovet att kontrollera marken för att kontrollera förekomsten av föroreningar under industribyggnaderna.

För att öka flexibiliteten vid den här typen av miljöundersökningar har vi nu egen utrustning för håltagning i betong. Vi kan avgränsa föroreningarna i en enda fältinsats genom att borra nya hål i betonggolvet efter behov. Inga kompletteringar är nödvändiga, arbetet kan göras färdigt under en och samma arbetsinsats vilket är såväl kostnads- som tidseffektivt.