Ny vattenexpert till Uppsala

Eric Gustafsson har nu börjat på Geosigma i Uppsala. Eric har läst miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet och har även arbetat som forskningsassistent vid SLU.

På SLU fokuserade Eric på vattenhushållning inom jordbruket, för ett nutida och framtida klimat. Eric modellerade vattenbalanser på dränerade jordbruksmarker för att utreda dräneringsvolymer och påverkan på skördens avkastning.

Välkommen Eric!

Eric Geosigma

Eric förstärker Geosigmas vattengrupp i Uppsala.