Nya uppdrag för Uppsala Vatten

Uppsala Vatten beställer borrning, installation och provtagning i 16 borrhål i tre profiler i Uppsala.

I samband med ett forskningsprojekt som Livsmedelsverket bedriver upptäcktes 2012 att Uppsalaåsens grundvatten vid vattentäkten Stadsträdgården/Kronåsen var påverkat av perfluorerade ämnen (PFAS). Upptäckten medförde att Uppsala Vatten tog de påverkade brunnarna ur drift. Under hösten 2012 inledde man ett arbete med att försöka spåra källan till de PFAS som upptäckts genom att kartlägga förekomsten i grundvatten samt tänkbara verksamheter där PFAS kan ha hanterats. I Bäcklösa vattenverk installerades nya reningsprocesser med aktivt kol för att kunna avlägsna de perfluorerade ämnena.

Syftet med de nya provtagningarna, som kommer att utföras kontinuerligt under minst ett år, är att kartlägga halter av PFAS i Uppsalaåsens grundvatten.

Geosigma kartlägger nu halterna av PFAS i Uppsalaåsens grundvatten.