Nya uppdrag inom projektet REPRO

Geosigmas kund Posiva beställer nu en fortsättning på uppdraget REPRO Through Diffusion Experiment.

REPRO Through Diffusion Experiment är ett genomdiffusionsförsök med radionuklider och utförs i borrhål i ONKALO, det finska slutförvaret för kärnavfall, där Geosigma ansvarar för fältarbetet.

ONKALO i Finland. (Foto: Posiva Oy)

Fem olika radionuklider med olika egenskaper injicerades 2015 i en av tre experimentsektioner. I de andra två sektionerna görs regelbundet provtagningar av vattnet för att få veta hur lång tid det tar för radionukliderna att diffundera genom bergväggarna. Hela systemet övervakas on-line och mäter gammaaktivitet och tryck.

Geosigmas specialister inom Mätsystem & Innovation har konstruerat och installerat utrusningen.

Borrhålens placering med injicerings- och observationssektioner.  Figur:KGN