Nytt uppdrag när Sala kommun restaurerar sluss

Pråmån är en kanal som leder från Sala silvergruva ner till Ekebydamm i centrala Sala. Kanalen användes från början för att slussa malm från gruvan till Sala hytta, men idag används kanalen som frånloppsdike för gruvvatten.

Vid Pråmån ligger den gamla mjölkvarnen Jakob Mats kvarn med tillhörande slusskammare. Sala kommun ska restaurera slussen eftersom den har förfallit och delvis rasat. I samband med restaureringen kommer sediment i slusskammaren rensas ur. För att utreda om sedimenten i slusskammaren är förorenade genomför Geosigma sedimentprovtagning för att kunna avfallsklassificera sedimenten inför muddringen.

Syftet med undersökningen är alltså dels att utreda hur mycket sediment som finns i slussen och dels att utreda föroreningshalt i sedimenten inför bortförsel av sedimenten.

Geosigma på plats i kanalen vid Jakob Mats kvarn.