Per ansluter till Göteborg

Nu välkomnar vi den mångkunnige Per Samuelsson till Göteborgskontoret.

Per är utbildad till kvartärgeolog och utexaminerad från Göteborgs universitet 1999. Sedan lite drygt 20 år tillbaka har Per varit inriktad på förorenade områden, både in situ- och schaktsaneringar. Per är också en erfaren uppdragsledare, specialist och gruppchef som även kan en hel del om hydrogeologi, geofysik och berg.

Välkommen Per!

Per Samuelsson till Geosigma i Göteborg.

Per Samuelsson ansluter till Geosigma i Göteborg.