Pin förstärker berggruppen

Nu välkomnar vi Pin Zhou till berggruppen på Geosigma. Pin kommer att fokusera på projektering av bergkonstruktioner men är även intresserad av forskning.

Pin har erfarenheter från många olika typer av tunnelprojekt, med ansvar för områden som bergtunnelprojektering och geoteknisk övervakning. Han har också jobbat inom områden som inspektion, analys, riskbedömning och numerisk lösning.

Pin ​​​​​​​gillar hela processen från planering och projektering till utförande och underhåll. Även forskning är ett intresseområde som kan bli aktuellt framöver.

Perfekt tillskott till berggruppen.

Välkommen Pin!

Pin Zhou Geosigma

Pin Zhou, ny i vår berggrupp.