Pristagare för andra gången

Vi säger grattis till vår medarbetare Simon Krekula, som nyligen fick Svenska Bergmekanikgruppens pris för bästa examensarbete. Det är andra gången han prisas för examensarbetet, Simon fick tidigare Bergforsks stipendium av samma anledning.

Simon fick priset för sin utvärdering av bergförstärkningen i Kiirunavaaragruvan med avseende på dynamiska laster. Arbetet – “Evaluation of the rock support system subjected to dynamic loads in Kiirunavaara” – kommer enligt Svenska Bergmekanikgruppens jury att kunna bidra till ytterligare förbättringar i gruvan.

Ur motiveringen:

”Simon har med noggrant, systematiskt ingenjörsarbete utfört en omfattande analys av den befintliga förstärkningen och föreslagit flera förbättringar. (…) Resultatet från Simons arbete kan användas till att optimera gruvans förstärkningssystem samt reducera risken för framtida bergutfall.”

Grattis Simon!