Rejlers förvärvar Geosigma

Nu är det klart att Rejlers förvärvar 100% av aktierna i Geosigma Holding AB. Geosigma stärker Rejlers erbjudande inom flera tillväxtområden och Rejlers ökar nu sin exponering mot offentliga beställare.

Konsolidering av Geosigma sker från och med 1 december 2020. Geosigma bildar från första dagen en ny division i Rejlers Sverige AB med Geosigmas vd Per Aspemar som divisionschef och medlem av Rejlers Sveriges ledningsgrupp. Rejlers Sverige får med Geosigma sin femte branschfokuserade division och täcker Sverige genom närmare 40 kontor från Malmö till Luleå. Förvärvet av Geosigma medför transaktions- och integrationskostnader om cirka 5 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020. Köpeskillingen uppgår till cirka 172 miljoner kronor och betalas med kontanta medel.

“Förvärvet av Geosigma stärker den interna expertisen och vår position inom miljö och samhällsbyggnad och vi kan nu erbjuda våra kunder inom industrin, energi, byggnad och infrastruktur konsulttjänster i form av helhetslösningar. Med detta förvärv kan vi ännu bättre stötta våra kunder genom ett omfattande djup och stor bredd i kompetens”, säger Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige AB.

“Jag ser väldigt positivt på att Geosigma blir en del av just Rejlers. Rejlers har en bolagskultur som liknar vår med en bra blandning av affärsmässighet, lärande och det personliga. Som en del av Rejlers kan vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av tjänster och fortsätta vara en högt värderad partner med hög expertis och pålitlighet som vårt signum”, säger Per Aspemar, vd för Geosigma Holding AB.

För ytterligare information kontakta:      
Per Aspemar, vd Geosigma Holding AB, 072-573 73 77, per.aspemar@geosigma.se
Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige AB, 070-649 64 13, jenny.edfast@rejlers.se

Per Aspemar. VD Geosigma. och Jenny Edfast, VD Rejlers Sverige.

Per Aspemar. VD Geosigma och Jenny Edfast, VD Rejlers Sverige.