Robin förstärker KE gruppen

Ny på KE gruppen är Robin Bawer, erfaren ingenjör med detaljprojektering och beräkning av stålkonstruktioner som specialitet.

Robin är ingenjör med en kandidatexamen från KTH. Han har de tre senaste åren arbetat på Ramböll med projektering av stora projekt som till exempel ”Nya Driftområdet, Arlanda” och ”Kraftvärmeverk, Vattenfall” men även mindre projekt som ett dussintal bullerskärmar. Robin har en även bakgrund från byggproduktion i ett flertal länder i mellanöstern. Där han har bland annat varit arbetsledare för flerbostadshusprojekt samt varit entreprenör som behandlat/slipat naturstensytor. Detaljprojektering och beräkning av stålkonstruktioner är Robins specialitet.

Robin på KE gruppen, Geosigma.

Robin – ny på KE gruppen, Geosigma Konstruktion.