Rock Bolt Tester nu godkänd av Trafikverket

Efter många tester har nu Trafikverket godkänt Geosigmas egenutvecklade instrument för kontroll av bergbultars ingjutning, Rock Bolt Tester (RBT). Det nya instrumentet kan efter godkännandet ersätta vår äldre Boltometer. I likhet med det äldre instrumentet arbetar vår RBT med ultraljud, men bygger på en ny teknik som ger betydligt bättre bedömningar och öppnar upp för användning inom nya marknadssegment.

Vid byggnad och underhåll av berganläggningar, som tunnlar, bergrum, slänter och gruvor, förstärks berget ofta med bultar. Inom bygg-, anläggnings- och gruvindustrin används varje år hundratusentals bultar som gjuts in i berget för att anläggningen ska vara säker. Det finns därför ett stort behov av att kunna verifiera att bultarna har gjutits in på ett korrekt sätt.

Under 1970-talet utvecklades i Sverige en utrustning för kontroll av ingjutna bultar med ett instrument som fick namnet Boltometer. Tillverkningen av instrumentet är numera nedlagd och det finns inte längre tillgång till service eller reservdelar. Behovet av en ny metod som bygger på modern teknik har länge varit stort och på Geosigma har arbetet med att ta fram ett nytt instrument pågått länge. 2010 startade ett samarbetsprojekt tillsammans med Vinnova, Svenska Bergteknikföreningen (BeFo), Trafikverket, Norska Vegvesendet och gruvindustrin (LKAB och Boliden). Utvecklingen bedrevs på Geosigmas avdelning för teknik och innovation i Uppsala, i samarbete med Tadeusz Stepinski, professor i mätteknik vid Uppsala Universitet.

Resultatet blev instrumentet Rock Bolt Tester (RBT), som nu har godkänts av Trafikverket – ett framsteg som innebär att Geosigma nu kan erbjuda marknaden ett modernt och förbättrat sätt att kontrollera ingjutningarna.

RBT Rock Bolt Tester Geosigma

RBT är lättanvänt och ger precisa, tillförlitliga bedömningar.

RBT bygger precis som sin föregångare på ultraljudsteknik, men RBT arbetar med en ny, mer avancerad elektronik som ger betydligt mer precisa och tillförlitliga bedömningar. RBT har också ett mer lättanvänt användargränssnitt och ger fler möjligheter till bearbetning av mätdata i efterhand.

Rock Bolt Tester är i första hand framtaget för att testa kamstålsbultar vid byggnation i berg, men nu fortsätter vi med att testa instrumentet mot nya typer av bultar. Det finns möjligheter att vidareutveckla instrumentet för att kontrollera om bergbultar gått i brott, vilket skulle öppna upp en väsentligt större marknad för instrumentet inom bland annat gruvbranschen, där det idag saknas instrument som kan utföra den typen av mätningar.

Rock Bolt Tester Geosigma

Instrumentet Rock Bolt Tester.