Saltstänkt nytillskott inom teknik och innovation

Gesosigmas företagsdel för mätsystem och innovation i Uppsala är nu förstärkt med Martin Bäckman.

Martin kommer från sjöfartsbranschen där han verkat i lite drygt 10 år i olika roller; servicetekniker, reparatör, maskinist och inspektör. Främst har Martin arbetat på oljetankers som maskinist, men har också ofta medverkat vid nybyggnationer för att slutkontrollera maskiner. Erfarenheter som är värdefulla hos Geosigmas innovationsgrupp, där improvisationsförmåga och mångsidighet är viktiga egenskaper.

– Många och långa resor har det blivit under åren, men nu när vår dotter kom till världen får det bli landbacken. Att jag sökte mig till Geosigma var variationen på arbetet, jag tror mig kunna ge nya infallsvinklar och idéer från tidigare erfarenheter och lösningar från fartyg. En stor fördel jag har upptäckt är också att arbetsplatsen inte gungar, vilket gör arbetet lite trevligare, säger Martin.

En man med många talanger säger vi på Geosigma. Det är värdefullt i verkstaden, och i förlängningen för våra kunder. Mätsystem och innovation har en fullt utrustad mekanisk verkstad där vi arbetar med allt ifrån utveckling av metod, förslag på konstruktion, tillverkning och genomförande av tester fram till färdiga produkter. Har våra kunder speciella krav, exempelvis på prestanda, utformning, kapsling eller miljö kan vi modifiera materialet eller funktionen på den befintliga utrustning.

Läs mer om vårt innovationsarbete här.