Samira - vår nya VA- och gatuprojektör

Samira Simatova har nu börjat vid Stockholmskontoret i gruppen Mark Gata VA.

Samira har studerat till byggnadsingenjör vid KTH och kommer arbeta i rollen som VA- och gatuprojektör.

Samira Simatova, ny VA- och gatuprojektör på Geosigma.

Samira Simatova, ny VA- och gatuprojektör på Geosigma.