Sandra kan strömningsmönster

Välkommen Sandra som anslutit till Geosigmas vattengrupp i Stockholm.

Sandra Lindqvist är nyexaminerad från civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet. Under utbildningen fokuserade hon på inriktningarna “Uthålliga vatten- och avloppssystem” samt “Luftvård och klimat”. Examensarbetet utfördes vid  SLU, där Sandra undersökte hur strömningsmönster i Mälarbassängen Ekoln kan komma att förändras med framtida klimat, en modelleringsstudie baserad på verktyget MIKE 3 FM.

Välkommen Sandra!

Sandra Lindqvist, Geosigma.