Simon belönas för årets bästa examensarbete

Idag säger vi grattis till Simon Krekula, en av våra nyare medarbetare i Stockholm. Simon fick precis Bergforsks stipendium för bästa examensarbete, för sin utvärdering av bergförstärkningen i Kiirunavaaragruvan med avseende på dynamiska laster.

Här kan du läsa mer om Simons arbete

Simon på Geosigma får Bergforsks stipendium för årets bästa examensarbete.