Sveriges första termiska sanering av TRI

För första gången i Sverige görs nu en sanering av trikloretylen (TRI) genom uppvärmning av marken. Geosigma föreslog metoden och har det övergripande kontrollansvaret för det uppmärksammade uppdraget vid Nymans verkstäder i Uppsala. Projektet intresserar många, mycket på grund av att saneringsområdet är mycket svårarbetat. I dagarna bjöds intressenter in för att studera projektet på plats.

Nymans verkstäder i Uppsala tillverkade främst cyklar, kända för att producera anrika märken som Hermes, Crescent, Nordstjernan och Vega. Produktionen upphörde 1979 då verksamheten lades ned.  På området hanterades trikloretylen (TRI) som i verksamheten användes för avfettning av metalldelar, vilket medförde att marken förorenades.

Nu ska dagens markägare, det kommunala fastighetsbolaget Industrihus, utveckla de gamla industrihistoriska lokalerna. I arbetet ingår en grundförstärkning av byggnaden.  För att kunna utföra arbetet utan att riskera spridning av föroreningen till Uppsalaåsens skyddsvärda grundvatten är man tvungen att sanera TRI som spridits nästan tio meter ner i marken.  Det övergripande ansvaret för uppdraget gavs till Geosigma.

För att sanera föroreningen kommer man att utföra en så kallad termisk in-situ sanering, en metod där man värmer upp marken med elektroder för att förånga föroreningarna i marken, som sedan samlas upp i kolfilter och deponeras.

Det här är det första projektet i Sverige där TRI saneras termiskt och är enligt utföraren ett av de mest komplicerade uppdrag de utfört- Det beror bland annat på extremt heterogena markförhållanden och att sanering görs även under en byggnad i en mycket sättningskänslig stadsmiljö, vilket ställer mycket höga krav på borrningen. Området är också mycket trångt och fullt av ledningar. Arbetet är därför intressant att följa för många. I veckan öppnades för studiebesök vid Nymans verkstäder för ett antal intressenter och området besöktes bland annat av flera av våra kunder, SGU och nätverket Renare Mark.

Geosigma termisk sanering TRI

Många visade intresse för termisk sanering av TRI vid f.d. Nymans verkstäder.

Geosigma har undersökt fastigheten, tagit fram förfrågningsunderlag och utvärderat inkomna anbud.  Det kanadensiska företaget McMillan McGee som äger tekniken och utrustningen kommer i samarbete med det svenska företaget Geoserve att utföra saneringen, som inleddes i mars och kommer att pågå fram till augusti. Arbetet görs såväl inomhus som utomhus.