Tarannom förstärker Mark/gata/VA i Uppsala

Ny i Uppsala är Tarannom Westling som ansluter till Mark/gata/VA-gruppen.

Tarannom har jobbat som konsult inom Mark och VA sedan 2013. Hon har erfarenheter från rollen som tekniskt ansvarig, uppdragsansvarig och projektör, bland annat inom väg- och VA-projektering, ledningssamordning, dagvattenutredning och markplanering.

Välkommen Tarannom!

Tarannom Westling ny i Uppsala

Mark/gata/VA växer i Uppsala.