Mätsystem & Innovation på skärgårdsuppdrag

Vårt innovationsteam i Uppsala arbetar hela tiden för att ta fram specialanpassade lösningar när uppdrag ställer nya krav på tekniken. Ofta blir ett nytt uppdrags unika förutsättningar startskottet för egenutvecklad teknik, som sedan testas, finjusteras och modifieras för att passa fler uppdrag och situationer.

Som ett aktuellt exempel har Teknik & Innovation i dagarna tagit fram ny utrustning till ett uppdrag i skärgården för att kunna styra och övervaka pumptester. Ett problem vid långtidsprovpumpningar är att man inte alltid kan vara på plats och löper risken att få en oväntat stor avsänkning om man gjort ett felaktigt antagande om verkligheten. I skärgården finns även problematik med saltvatteninträngning när nya vattenresurser utnyttjas.

En ny typ av provpumpningsutrustning togs därför fram för ändamålet, som löpande skickar all nödvändig data till en mätdataserver. Det gör att all data kan kontrolleras via mobilen, som också kommer att kunna fungera som en pumpstyrningscentral.

Tomas Svensson leder Geosigmas mätsystems- och innovationsgrupp. 

Tekniska fakta
Provpumpningsskåpet består av PLC med mjukvara för styrning. Den fungerar även som logger. Med touchskärm ställer man in parametrar som önskat flöde och maxgräns för avsänkning. Flödesmätaren är monterad i skåpet tillsammans med en GSM-logger för löpande inrapportering av data till mätdataservern. Borrhålspumpen styrs av PLC:n via en frekvensstyrning som reglerar varvtalet (dvs. flödet) utifrån inställda parametrar. I detta fall kopplar vi även in en konduktivitetssensor till PLC:n för att även få in dessa data löpande.