Thomas - ny på KE gruppen

Låt oss presentera Thomas Morell som nyligen började på KE gruppen. Thomas kommer närmast från WSP där han jobbat i fem år. 

Thomas är civilingenjör och är utbildad i Paris. Han har Tekla som specialitet och har jobbat med det i både stora och mindre projekt under flera år. Thomas är också specialiserad på energi- och fuktberäkningar.

Välkommen Thomas!

Thomas KE gruppen Geosigma

Thomas börjar på KE gruppen, Geosigma Konstruktion.