Geosigma satsar framåt

2017 var ett år med många viktiga framsteg för Geosigma. VD Per Aspemar är optimistisk kring utvecklingen.

De senaste tolv månaderna har varit händelserika med positiv utveckling på många håll inom Geosigma. För drygt en vecka sedan samlades alla för en gemensam kick-off. Det blev en tillställning med mycket att fira. Geosigmas VD Per Aspemar är nöjd över årets framsteg och ser fram emot fortsättningen.

– Vi utvecklades på flera sätt under 2017. Från ett ekonomiskt perspektiv så ökade vi omsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal. I tuff konkurrens har vi även lyckats rekrytera många nya duktiga personer.

Jag tror våra medarbetare hade ett utmanande men roligt år. Vi månar mycket om trivseln även när vi utvecklas, och vår medarbetarundersökning bekräftade nyligen att vår trivsel är fortsatt hög.  Våra medarbetare vill utvecklas på olika sätt i en bra arbetsmiljö och vi har även genomfört uppskattade höstresor på olika håll inom koncernen; till Dubrovnik, Budapest och Island. Det är aktiviteter som bidrar till att många är välbekanta med varandra inom Geosigma. Vi är små och vi växer men vi vill inte bli stora och anonyma. Här är man en i gänget och inte en i mängden, menar Per.

Att Geosigma utvecklas syns också utåt.

– Vi har putsat upp oss, det krävs också när vi utvecklas. I början av året lanserade vi en ny visuell identitet som kom fram i nya webbplatser, vid mässor, på våra bilar och i trycksaker. Allt fler följer oss i sociala kanaler. Men allt börjar förstås inifrån, helhetsperspektivet är viktigt i processen. Vi har exempelvis lagt mer fokus på hållbarhetsfrågor under året, vi har utvecklat vår hållbarhetspolicy och uppförandekod.

Under 2018 är planen att den positiva utvecklingen ska fortsätta. Geosigma vill att fortsätta  sina grupper och är samtidigt öppna för fler förvärv.

– Vår konstruktionsgren stärktes kraftigt förra året. Vi etablerade oss inom anläggningskonstruktion där vi nu har tio medarbetare vid KE gruppen. Vi fick även femton nya huskonstruktörer genom förvärvet av TH Konsult, som samarbetar allt närmare med KE gruppen. Vi fortsätter satsa inom konstruktion.

Vi rekryterade en helt ny grupp inom Mark/Gata/VA under 2017, nu med fem medarbetare. Vi möter en bra efterfrågan och vår ambition är att välkomna fler till gruppen.

Vi har även lyckats rekrytera flera nya chefer. Anders Högström är ny chef för Göteborgskontoret, Robin Stillesjö för Mark Gata VA, Diyar Amin för geoteknik och Magnus Lundström  för huskonstruktion vid KE gruppen.

Det är tufft konkurrens om kompetens, men vi ser att många dras till oss, avslutar Per Aspemar, som tror på Geosigmas rykte.

– Ja, hos oss trivs experter. Sånt sprider sig.

Vi på Geosigma har inlett ett högintressant 2018. Vill du vara med på resan? Hör av dig till någon av våra gruppchefer.

Geosigma i Dubrovnik.

Geosigma i Dubrovnik.

 

Geosigma i Dubrovnik.

En ny grafisk identitet som också syns i fält.

En ny grafisk identitet som också syns i fält.

Geosigma på spåret.

Geosigma på spåret.