Välkommen Ellen - ny på Göteborgskontoret

Nyligen började Ellen van der Meer på Geosigma i Göteborg. Ellen har arbetat som miljökonsult i Holland i 13 år, men tog för två år sedan med sig familjen till Sverige och har nu kommit till oss på Geosigma. Ellen är en fena på markmiljö och naturvärdesinventeringar.

Vi hälsar Ellen varmt välkommen!

Ellen van der Meer, Geosigma.

Ellen van der Meer, Geosigma.