Välkommen Josefine, miljögeolog!

Nu har Josefine Johansson börjat på Miljö & Vatten-gruppen i Stockholm. Josefine har en kandidatexamen i geovetenskap från Göteborgs universitet och har dessutom läst masterprogrammet i miljövetenskap på Stockholms universitet. Josefine kommer initialt att fokusera på arbete med förorenade områden.

-Jag har följt Geosigma i flera år och har haft som mål att söka en tjänst som miljökonsult vid slutet av mina studier. Jag är glad att vara här nu. Jag hoppas kunna bidra med min kompetens som miljögeolog och ser fram emot att utvecklas vidare på Geosigma, säger Josefine.

Josefine - miljögeolog på Geosigma.

Josefine – ny miljögeolog på Geosigma.